Woon XL
Image default
Woning huren

Huurrecht advocaat Arnhem legt de rechten en plichten voor huurders en verhuurders uit

Als huurder en verhuurder is het uiterst belangrijk dat je weet wat je rechten en plichten zijn, een huurrecht advocaat in Arnhem zet de rechten en plichten voor je op een duidelijk overzicht. Waar moet je als huurder of verhuurder zijnde het meeste rekening mee houden?

Kleine gebreken

Als iets als kleine gebreken wordt aangemerkt, is het volgens de Nederlandse wet aan de huurder om er op eigen kosten voor te zorgen. De enige uitzondering hierop is als de schade van de kleine gebreken is veroorzaakt doordat de verhuurder zijn eigen verplichtingen niet is nagekomen. Van een huurder wordt echter niet verwacht dat hij bij reparaties onredelijke of te hoge kosten hoef te betalen, die moeten door de verhuurder worden betaald. Een huurrecht advocaat Arnhem kan je advies geven over wat redelijk is en wat niet redelijk is. Ten slotte is het mogelijk dat de verhuurder en de huurder overeenkomen dat de verhuurder alle kleine reparaties voor zijn rekening neemt en de kosten doorberekent aan de huurder onder “servicekosten” controleer dit in je contract! Als er schade is die meer als een kleine reparatie vereist, maar de verhuurder reageert niet, dan kun je het beste een huurrecht advocaat Arnhem om advies vragen. Want de huurder is meestal toch verplicht de schade te herstellen, als er een risico bestaat dat de schade blijvende schade aan de woning veroorzaakt (zoals een lekkage). De huurder kan dan de kosten van deze reparatie doorberekenen aan de verhuurder, op voorwaarde dat deze redelijk zijn.

Ernstige gebreken

In geval van een gebrek dat onder de reparatieplicht van de verhuurder valt, moeten huurders dit schriftelijk aan hun verhuurder melden. Verhuurders moeten op hun beurt het gebrek binnen een redelijke termijn (met een maximum van zes weken) voor de huurder verhelpen. Als de zes weken voorbij zijn en nog steeds niet betaald is, dan kun je als huurder het beste contact opnemen met een huurrecht advocaat Arnhem. Er is zelfs een mogelijkheid dat je een tijdelijke huurverlaging kunt krijgen.

Oneigenlijk gebruik

Als door oneigenlijk gebruik van de woning door een huurder aanzienlijke schade aan de woning ontstaat, kan van een verhuurder niet worden verwacht dat hij het herstel van deze schade betaalt. Zelfs als de reparatie niet minimaal is, wordt van een huurder verwacht dat hij ervoor zorgt, omdat deze is veroorzaakt door zijn eigen nalatigheid en onredelijk gedrag. Daarom kan het een goed idee zijn om te gaan praten met een huurrecht advocaat Arnhem of om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Banken geven je vaak de mogelijkheid om een dergelijke verzekering bij hen af te sluiten.

De verhuurder toegang verlenen

Huurders zijn ook verplicht om verhuurders toegang te verlenen tot hun woning om eventueel nodige reparaties uit te voeren. Het recht van de verhuurder om je woning te betreden is echter niet absoluut, en zij moeten zich ook aan enkele regels houden. Huurders moeten de wettelijke voorschriften naleven en zich gedragen als een goede en fatsoenlijke huurder. Voor advies over wat wel en niet mag, kun je een huurrecht advocaat Arnhem om advies vragen. Goed huurdersgedrag houdt in dat de woning wordt gebruikt zonder overlast te veroorzaken aan de verhuurder of derden. Daarnaast wordt het op tijd betalen van de huur gezien als een kenmerk van goed huurdersgedrag. Als de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder, kan de verhuurder een huurrecht advocaat inschakelen en naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te ontbinden.

Recht op rustig woongenot

Als huurder heb je recht op rustig woongenot, het is de plicht van je verhuurder om dit genot te verzorgen en te vergemakkelijken, binnen de grenzen van wat een huurder redelijkerwijs mag verwachten. Sommige zaken, zoals geluidsoverlast van buren, vallen buiten de controle van de verhuurder en dus niet onder zijn plichten.

Regel een huurrecht advocaat Arnhem

In plaats van alles proberen zelf te doen is het vaak makkelijker om een advocaat in te schakelen die alles duidelijk op een rijtje kan zetten. Op Advocatenkantoren.nl hebben we verschillende advocaten die alles tot in het detail weten over huurrecht om je verder te helpen.